Content: 40418114256630.docx (533.63 KB)
Uploaded: 18.04.2014

Positive responses: 0
Negative responses: 0

Sold: 0
Refunds: 0

$40
ЗМІСТ

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ4
ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1. Сучасний погляд на лікування та фізичну реабілітацію вагітних жінок з супутніми алергічними захворюваннями (на прикладі бронхіальної астми) аналіз літературних даних 9
1.1. Актуальні питання алергічних захворювань у жінок під час вагітності в Україні 9
1.2. Бронхіальна астма та особливості її перебігу на фоні вагітності11
1.3. Особливості перебігу вагітності у жінок хворих на бронхіальну астму14
1.4. Загальні принципи сучасної терапії вагітних жінок з бронхіальною астмою 16
1.5. Застосування фізичної реабілітації у комплексному лікуванні вагітних жінок хворих на бронхіальну астму 22
1.5.1. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування фізичних методів реабілітації у вагітних жінок хворих на бронхіальну астму 23
1.5.2. Особливості застосування лікувальної та дихальної гімнастики у вагітних жінок хворих на бронхіальну астму 25
РОЗДІЛ 2. Організація та методи проведення дослідження 31
2.1. Клінічна характеристика вагітних жінок хворих на бронхіальну астму 31
2.2. Організація дослідження 35
2.3. Методи проведення дослідження 35
2.3.1. Аналіз даних науково-методичної літератури 36
2.3.2. Дослідження функції зовнішнього дихання (пікфлоуметрія, спірометрія) 37
2.3.3. Дослідження функції серцево-судинної системи (пульсометрія, тонометрія) 38
2.3.4. Математико-статистичні методи 39
РОЗДІЛ 3. Програма фізичної реабілітації в комплексному лікуванні вагітних жінок хворих на бронхіальну астму 44
3.1. Особливості побудови програми фізичної реабілітації для вагітних жінок хворих на бронхіальну астму 44
3.2. Методика проведення лікувальної гімнастики з використанням спеціальних дихальних вправ 48
3.3. Методика проведення теренкуру та дозованої ходьби 61
3.4. Методика проведення лікувального масажу 62
РОЗДІЛ 4. Аналіз даних результатів дослідження 65
4.1. Аналіз характеру скарг й виразності аускультативних змін в різних триместрах вагітності на фоні відновного лікування 66
4.2. Аналіз результатів спірометрії та пікфлоуметрії 70
4.3. Аналіз даних результатів серцево-судинної системи 76
4.4. Аналіз перебігу вагітності, пологів і стану новонароджених у жінок хворих на бронхіальну астму79

ВИСНОВКИ 83
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ86
VISNOVKI


Zrobivshi analіz NAUKOVO-metodichnoї lіteraturi, schodo zastosuvannya ozdorovchoї fіzichnoї reabіlіtatsії have lіkuvannі vagіtnih zhіnok ailing bronhіalnu on asthma h metoyu profіlaktiki uskladnen main zahvoryuvannya, normalіzatsії perebіgu vagіtnostі i pologіv and takozh spirayuchis on otrimanі in hodі eksperimentu result Vlasna doslіdzhen mozhna zrobiti nastupnі visnovki:

1. Conduct doslіdzhennya pіdtverdilo scho rozroblena technique ozdorovchoї fіzichnoї reabіlіtatsії s vikoristannyam lіkuvalnoї that spetsіalnoї dihalnoї gіmnastiki, dozovanoї walk she Massage Je efektivnosti zasobom complex vіdnovnogo lіkuvannya vagіtnih zhіnok ailments on bronhіalnu asthma.

2. hodі lіkuvannya have doslіdzhuvanih zhіnok eksperimentalnoї groupies have porіvnyannі s zhіnkami kontrolnoї Grup, zmenshilis іsnuyuchі Skarga on utrudnene dihannya, attacks yaduhi, wheezing cough that distantnі.

3. Doslіdzhennya funktsії FDD have doslіdzhuvanih zhіnok in hodі lіkuvannya showed randomness dostovіrne pokraschennya otrimanih rezultatіv ZHЄL that PSHV in eksperimentalnіy grupі have porіvnyannі s Verification GROUP, Especially 1 2 trimesters that vagіtnostі:

 so ZHЄL zhіnok eksperimentalnoї groupies naprikіntsі Perche trimester vagіtnostі sklala 3,43 ± 0,46 l, scho mayzhe 20% maintained upstream; anіzh pokazniki, otrimanі at Perche obstezhennі. In kontrolnіy grupі ZHЄL zhіnok sklala 2,92 ± 0,46 l, scho mayzhe 8% maintained upstream; anіzh pervinnі danі;

 naprikіntsі another trimester vagіtnostі have zhіnok eksperimentalnoї groupies sposterіgalas stabіlіzatsіya pokaznikіv ZHЄL on dostatno rіvnі Visoko. VC zhіnok danoї groupies becomes 3,37 ± 0,46 l. In kontrolnіy grupі zhіnok takozh sposterіgalas stabіlіzatsіya pokaznikіv ZHЄL, ale stink boule uniquely nizhchimi for pokazniki eksperimentalnoї groupies. VC zhіnok kontrolnoї groupies becomes naprikіntsі 2 trimester 2,85 ± 0,46 l;

 analіz ZHЄL vagіtnih zhіnok bronhіalnu asthma ailments on 3 trimestrі showing dostatno visokі pokazniki in oboh GROUP. ZHЄL zhіnok eksperimentalnoї groupies becomes 3,64 ± 0,46 l, and in kontrolnіy grupі zhіnok - 3,23 ± 0,67 l. Hoca result ZHЄL zhіnok eksperimentalnoї descho maintained upstream nіzh in pokazniki in kontrolnіy grupі, randomness porіvnyalny analіz not viyaviv dostovіrnoї rіznitsі (p ˃0,05), scho poyasnyuєtsya obviously through the great varіabelnіst pokaznikіv;

 at analіzі pokaznikіv PSHV zhіnok naprikіntsі 1 trimester eksperimentalnіy grupі us sposterіgalos zbіlshennya percentage zhіnok have yakih vіdbulasya normalіzatsіya become dihannya on danomu pokazniku. PSHV in danіy grupі zroslo 15% (of 74% at Pervin obstezhennі, up to 89%) becomes the first 3,0 ± 0,59 l / s. Pokazniki PSHV have zhіnok kontrolnoї groupies mayzhe zovsіm not zmіnilis, the latter becomes 2,21 ± 0,41 l / s, the scho dorіvnyuє 76% od nalezhnih values;

 naprikіntsі 2 trimester PSHV vagіtnih zhіnok eksperimentalnoї groupies descho znizilas have porіvnyannі s pokaznikami 2 nd trimester becomes 2,88 ± 0,51 l / s, the scho dorіvnyuє 84% od nalezhnih values, and kontrolnіy grupі descho pokraschilas th becomes 2.28 ± 0,38 l / s, the scho dorіvnyuє 80% od nalezhnih values;

 analіz PSHV zhіnok 3 trimestrі showed the following. In vagіtnih eksperimentalnoї groupies PSHV dorіvnyuvalo 87% od nalezhnih values, she becomes 3,16 ± 0,87 l / s, kontrolnіy grupі zhіnok PSHV becomes 2,56 ± 0,67 l / s, scho dorіvnyuє 79% od nalezhnih values.


4. Results doslіdzhennya dinamіki Sertsevy-sudinnoї system showed scho sistematichnі zanyattya fіzichnimi right along zaproponovanіy us metoditsі spriyayut normalіzatsії arterіalnogo vise at tematichnost ailments and positive spadayucha dinamіka, heart rate in zhіnok eksperimentalnoї groupies poyasnyuєtsya correctly organіzovanim Ruhov regime vprodovzh vsogo rate lіkuvannya. I Yogo digit stabіlne znizhennya Je naslіdkom vplivu regular trenuvannya spetsіalnimi fіzichnimi right.

5. Analіz perebіgu vagіtnostі, pologіv i'll h
No feedback yet