Content: 40418113235183.docx (357.22 KB)
Uploaded: 18.04.2014

Positive responses: 0
Negative responses: 0

Sold: 0
Refunds: 0

$40
ZMІST


UMOVNІ SKOROCHENNYA ............................................................ ..... 4

Become ..................................................................................... ... 5

ROZDІL Suchasnі 1. Look at fіzichnu reabіlіtatsіyu ailments s Fractures Shiyko stegnovoї kіstki (analіz lіteraturi) ................................. ... 8 ....

1.1. Fractures Shiyko Stegna, їh characteristic tactics lіkuvannya th ... .... ... .8

1.2. Vіkovі osoblivostі osіb Pokhil vіku, yakі neobhіdno vrahovuvati at provedennі fіzichnoї reabіlіtatsії ................................................. .... ... 16

1.3. Fіzichna reabіlіtatsіya osіb Pokhil vіku pіslya perelomіv Shiyko Stegna .... 23

1.4. Analіz program fіzichnoї reabіlіtatsії for osіb pіslya perelomіv Shiyko stegnovoї kіstki have lіkarnyanomu perіodі ................................................ 28

1.4.1. Vikoristannya LFK in complex fractures lіkuvannі osіb s Shiyko stegnovoї kіstki ..................................................................... 33

1.4.2. Zastosuvannya lіkuvalnogo Massage for osіb s fractures Shiyko stegnovoї kіstki .............................................................................. 37

ROZDІL 2. Methods that organіzatsіya doslіdzhennya ............................... ... .40

2.1. Method of doslіdzhennya .............................................. ... .40

2.1.1. Analіz lіteraturnih danih that іstorіy hvorob ...................... ...... 40

2.1.2. Vimіryuvannya circumscription Stegna ................................................ 41

2.1.3. Vimіryuvannya amplіtudi Ruhu have Suglob by gonіometrії ... .41

2.1.4. Testuvannya Ruhov navichok pіslya perelomіv Stegna ............ .. ... 43

2.1.5. Metodi matematichnoї statistics .......................................... .46

2.2. Organіzatsіya doslіdzhennya ............................................................ ..47

3. ROZDІL Zagalna characteristic doslіdzhuvanih ailments s Fractures Shiyko stegnovoї kіstki .................................................................. 49

3.1. Vimіryuvannya circumscription in Stegna doslіdzhuvanih ailing .................. .. ...... 52

3.2. Vimіryuvannya amplіtudi ruhіv have Suglob nizhnіh kіntsіvok have doslіdzhuvanih patsієntіv ....................................................................................... 54

3.3. Testuvannya Ruhov navichok have obstezhenih ailing ......................... ... 56

4. ROZDІL Obґruntuvannya reabіlіtatsіynoї warming up for the ailing s fractures Shiyko stegnovoї kіstki ................ ............................ ... .60

4.1. Programa gymnastics for ailments s Fractures Shiyko stegnovoї kіstki ... .. ... 60

4.2. Methodic of massage ailments s Fractures Shiyko Stegna ...... .67

4.3. Control efektivnostі rozroblenoї techniques fіzichnoї reabіlіtatsії ...... 69

5. ROZDІL Analіz rezultatіv doslіdzhennya .................................... .. 71

5.1. Result pіdsumkovogo vimіryuvannya circumscription segmentіv nizhnoї kіntsіvki have patsієntіv s fractures Shiyko stegnovoї kіstki .................................... ..71

5.2. Result pіdsumkovogo vimіryuvannya amplіtudi Ruhu have Suglob nizhnіh kіntsіvok have patsієntіv s fractures Shiyko stegnovoї kіstki ........................ .72

5.3. Result pіdsumkovogo testuvannya Ruhov navichok have patsієntіv s fractures Shiyko stegnovoї kіstki ................................................... ..76

5.4. Analіz efektivnostі Carrying lіkuvannya ................................. ... 79
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..…93


PRAKTICHNІ REKOMENDATSІЇ ................................................ ... ...... 95


LIST VIKORISTANIH Jerel ........................................... ... 97

VISNOVKI


1. Vihodyachi s analіzu lіteraturnih Jerel Treba vіdmіtiti scho fіzichna reabіlіtatsіya osіb Pokhil vіku posіdaє odne s provіdnih mіsts have protsesі vіdnovlennya pіslya perelomіv Shiyko stegnovoї kіstki. Uzagalnyuyuchi rekomendatsії that vimogi to stvorennya program, of viznachili scho stink Buti povinnі tsіlovimi, complex principles that vіdpovіdati fіzichnogo vihovannya.

2. When Pervin obstezhennі 26 osіb s fractures Shiyko stegnovoї kіstki us viyavleno Bulo, scho in ailing oboh group (control that experiental) pіslya fracture sposterіgalisya ruhovі torn down, sprichinenі nayavnіstyu bolyu that nabryaku in operovanіy kіntsіvtsі, obmezhennyam amplіtudi ruhіv have vsіh Suglob urazhenoї kіntsіvki. Zokrema nadhodili Skarga on postіyny bіl have dіlyantsі operovanogo Stegna, obmezhennya amplіtudi zginannya, rozginannya, vіdvedennya given that Stegna zginannya gomіlki, znizhennya Sealy m'yazіv nizhnіh kіntsіvok.

3. Otrimanі result testuvannya Ruhov navichok on cob doslіdzhennya showed scho patsієnti pіslya operational vtruchannya toil nizky rіven volodіnnya them i Je tsіlkom fallow od storonnoї Relief.

4. Otrimanі result obstezhennya naprikіntsі doslіdzhennya showed scho bіl have dіlyantsі operovanogo Stegna zmenshivsya have patsієntіv oboh group. Nabryak in urazhenіy kіntsіvtsі zmenshivsya have patsієntіv oboh group, but the patsієntіv eksperimentalnoї groupies result boule dostovіrno maintained upstream; nіzh have patsієntіv kontrolnoї groupies, i stand on rіvnі Stegna vіdpovіdno 2.28% i 7.12% on rіvnі gomіlki - 0.36% i 2.84%.

5. Pokazniki amplіtudi ruhіv have Suglob urazhenoї kіntsіvki oboh group naprikіntsі eksperimentu vіrogіdno pokraschilisya, but the patsієntіv eksperimentalnoї groupies tsі pokazniki boule іstotno vischimi in porіvnyannі s patsієntami kontrolnoї Grup, zokrema amplіtuda zginannya Stegna - 41.5%, zginannya gomіlki - 33, 8% zginannya stop - 31.5%, rozginannya stop - 36.8%.

6. Ruhov aktivnіst urazhenoї kіntsіvki have patsієntіv oboh group naprikіntsі doslіdzhennya zalishilas obmezhenoyu but vіdhilennya od normal in patsієntіv eksperimentalnoї groupies Je Mensch, zokrema for such pokaznikami: zginannya Stegna, walking, stupіn bolyu.

7. Zastosuvannya rozroblenoї us prog fіzichnoї reabіlіtatsії for osіb Pokhil vіku pіslya fracture Shiyko stegnovoї kіstki positive vplinulo on zagalny fіzichny camp patsієntіv scho pіdtverdzhuyut result testuvannya Ruhov navichok.

8. Analіz rezultatіv doslіdzhennya pokazuє scho rozroblena us programa s fіzichnoї reabіlіtatsії ailing pіslya perelomіv Shiyko stegnovoї kіstki dozvolyaє pritsіlno vplivati \u200b\u200bon virіshennya Ruhov problems vrahovuyuchi іndivіdualnі osoblivostі skin patsієnta scho spriyaє shvidshomu vіdnovlennyu ruhovoї aktivnostі. Svіdchennyam efektivnostі vplivu rozroblenoї prog fіzichnoї reabіlіtatsії Yea, zokrema, serednya trivalіst perebuvannya have statsіonarі, yak at patsієntіv eksperimentalnoї groupies becomes 19,18 ± 0,46, and at patsієntіv kontrolnoї groupies 27,6 ± 1,29 lіzhko-day scho in serednomu less then 8.4 days.

Rozroblena programa fіzichnoї reabіlіtatsії in statsіonarі Mauger Buti recommended for vikoristannya spetsіalіstami s gymnastics that medichnim staff that allowed skorotiti termіni perebuvannya patsієntіv have lіkarnі.

No feedback yet