Content: 40418112046937.pdf (705.79 KB)
Uploaded: 18.04.2014

Positive responses: 0
Negative responses: 0

Sold: 0
Refunds: 0

$40
Zmіst


List umovnih skorochen ............................................................ .. ... ..4

Vstup ...............................................................................................................................5


CHAPTER I ANALІZ LІTERATURI W power FІZICHNOЇ REABІLІTATSІЇ ailing TO BRONHІALNU ASThMA ....................................... .. ....... ... 7

1.1 Aktualnі power rozvitku bronhіalnoї asthma dіtey ................... ... ..7

1.2 Suchasnі zasobi that form fіzichnoї reabіlіtatsії dіtey, ailing at bronhіalnu asthma ....................................... ... ...................... ........................... ... ... 9

1.2.1 Zanyattya lіkuvalnoyu fіzichnoyu culture. ......... .. ............... .. ... ... 10

1.2.2 Analіz techniques dihalnoї gіmnastiki at lіkuvannі bronhіalnoї asthma .............................................................................. .. .......... ... ... 16

1.2.3 Lіkuvalny massage that fіzіoterapіya .......................................... 19

CHAPTER II ORGANІZATSІYA TA Method DOSLІDZHENNYA ................... 21

2.1 Venue of Hіd doslіdzhennya .................................................... ...... 21

2.2 Zagalna characteristic pіddoslіdnih .......................................... ... 22

2.3 Method of doslіdzhennya .............................. ................ .... ...... 23

2.3.1 Anketuvannya that іnterv'yuvannya .......................................... .... ... .24

2.3.2 Testuvannya rіvnya fіzichnoї pіdgotovlenostі ........................... .... ... 24

2.3.3 Pedagogіchnі sposterezhennya ................................................... ..25

2.3.4 Doslіdzhennya Sertsevy-sudinnoї dіyalnostі (pulsometrіya) ......... ... ... 26

2.3.5 Doslіdzhennya funktsії zovnіshnogo dihannya: pіkfloumetrіya, spіrometrіya ................................................................................. ... ... 26

2.3.6 Metodi matematichnoї statistics .................................... .. ... .. ... 28

CHAPTER III PROGRAM FІZICHNOЇ REABІLІTATSІЇ DІTEY ailing TO BRONHІALNU ASThMA .................. .. .................................... ... ......... 29

3.1 Methodology to take lіkuvalnoyu gіmnastikoyu ............................ ......... ... 29

3.1.1 Spetsіalnі Right to ailing dіtey on bronhіalnu asthma ...... .. ... 30

3.1.2 Ruhlivі іgri spetsіalnoї napravlenostі ............................... ... .34

3.2 Lіkuvalny massage .................................................................. ..... 36

3.3 Galoterapіya ......................................................................... .... ... 37

3.4 Fіtoterapіya ........................................................................ .. ...... 38

CHAPTER IV OBGOVORYUVANNYA OTRIMANIH DANIH ................... ... ..39

4.1 is the result of opituvannya anketuvannya .................................. ......... .39

4.2 Analіz danih doslіdzhen Sertsevy-sudinnoї Sistemi ......................... ... 40

4.3 Analіz rezultatіv testuvannya rіvnya fіzichnoї pіdgotovlenostі ............ .... 42

4.4 Analіz danih pіkfluometrії ......................................................... ..46

4.5 Analіz danih spіrometrії ............................................................. 48VISNOVKI .... 52


LIST VIKORISTANOЇ LІTERATURI ..... 54


DODATKI. 57

VISNOVKI


Spirayuchis on otrimanі result Vlasna doslіdzhen that retelnogo analіzu lіteraturnih Jerel mozhna zrobiti nastupnі visnovki:

1. Conduct doslіdzhennya pіdtverdilo scho rozroblena technique fіzichnoї reabіlіtatsії Je efektivnosti zasobom complex vіdnovnogo lіkuvannya dіtey ailments on bronhіalnu asthma.

2. osnovі retelnogo analіzu NAUKOVO-metodichnoї lіteraturi s those doslіdzhennya us Bula rozroblena technique fіzichnoї reabіlіtatsії for ailing dіtey on bronhіalnu asthma, yak skladalas s: lіkuvalnoї gіmnastiki, fіtoterapії, halo terapії, lіkuvalnogo massage. In zanyattya lіkuvalnoї gіmnastiki boule vklyuchenі zagalno rozvivayuchі that spetsіalnі fіzichnі right ruhlivі іgri spetsіalnoї spryamovanostі (s Some of the elements korektsії dihannya, drenuvannya bronhіv, s sport Some of the elements, she placed the korektsії іn.).

3. Doslіdzhennya scho held in protsesі pedagogіchnogo eksperimentu showed scho at dіtey eksperimentalnoї groupies in bіlshіy mіrі that dostovіrno (p <0.05) zbіlshilisya pokazniki fіzichnoї pіdgotovlenostі, PFM have dіtey kontrolnoї groupies.

4. Doslіdzhennya frequency now Sertsevy skorochen scho boule provedenі pіslya realіzatsії prog fіzichnoї reabіlіtatsії speaking about those scho in eksperimentalnіy grupі in porіvnyannі s Verification polіpshennya funktsіonalnogo become Sertsevy-sudinnoї Sistemi Bulo dostovіrne vische (p <0.05).

5. patsієntіv eksperimentalnoї groupies sposterіgalosya dostovіrne (p <0.05) zbіlshennya serednіh pokaznikіv funktsії zovnіshnogo dihannya have porіvnyannі s Pochatkova rіvnem. Zrushennya serednіh pokaznikіv funktsії zovnіshnogo dihannya in kontrolnіy grupі boule Mensch digit dostovіrnimi she did not (p> 0.05).

6. pedagogіchnomu eksperimentі us bula brought efektivnіst that dostupnіst rozroblenoї us prog fіzichnoї reabіlіtatsії for dіtey s bronhіalnoyu asthma vіkom 10- 13 rokіv.

7. The away rekomenduєtsya pogliblene vivchennya vplivu іnshih zasobіv fіzichnoї reabіlіtatsії and zokrema elementіv relaksatsії that autologous trenuvannya on organіzm ailing bronhіalnu on asthma for rozrobki bіlsh detalnoї prog fіzichnoї reabіlіtatsії.

No feedback yet